Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến về kế hoạch làm đường liên thôn
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2015
Xem góp ý
2Lấy ý kiến về trồng hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2015
Xem góp ý
3lấy ý kiến về mở đường nối thôn Thuận Hòa - Tây Lộc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/07/2015
Xem góp ý
4lấy ý kiến về làm đường thôn phú ninh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 08/07/2015
Xem góp ý
5van hóa xã hội
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/07/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2015
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 364.628
Truy cập hiện tại 349